திருஞானசம்பந்தர்

  1. திருநள்ளாறு-நன்மை உயிக்கும்
  2. .திருநீலகண்டத் திருப்பதிகம்-திருச்செங்கோடு