இ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்-பாகம் 1

1. இகல வருதிரை- திருமயிலை

2. இகல்கடின முகபடவி – வயலூர்

3. இசைந்த ஏறும் – பொதுப்பாடல்

4. இடம் அடு சுறவை – திருவருணை

5. இடமருவுஞ் சீற்ற – பொதுப்பாடல்

6. இடம் பார்த்து – திருச்செங்கோடு

7. இடருக்கு இடர் – திருவருணை

8. இடர் மொய்த்து – பொதுப்பாடல்

9. இடை இத்தனை – பொதுப்பாடல்

10. இணங்கித் தட்பொடு – சிதம்பரம்

11. இணையது இலதாம் – திருமயிலை

12. இதசந்தன புழுகு – திருப்பந்தணை நல்லூர்

13. இதத்துப் பற்றி – காஞ்சீபுரம்

14. இதமுறு விரைபுனல் – விராலிமலை

15. இத்தரணி மீதில் – பொதுப்பாடல்

16. இத் தாரணிக்குள் – பழநி

17. இந்துகதிர் – கும்பகோணம்

18. இபமாந்தர் சக்ர – திருவாஞ்சியம்

19. இம கிரி மத்தில் – பொதுப்பாடல்

20. இமராஜன் நிலாவது – திருவருணை

21. இயலிசையில் உசித – திருச்செந்தூர்

22. இரக்கும் அவர்க்கு – திருவிடைக்கழி

23. இரசபா கொத்தமொழி – சிதம்பரம்

24. இரத சுரதமுலை – திருவருணை

25. இரதமான தேன் – சீகாழி

26. இரதமான வாய் ஊறல் – பொதுப்பாடல்

27. இரத்த முஞ்சி – திருப்பெருந்துறை

28. இரவியும் மதியும் – திருவருணை

29. இரவி என – பழநி

30. இரவினிடை வேள் – பொதுப்பாடல்