ஒ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஒக்க வண்டெழு – பொதுப்பாடல்

2. ஒய்யா ரச்சிலை – சீகாழி

3. ஒருபதும் இருபதும் – ஸ்ரீ சைலம் திருமலை

4. ஒருபொழுதும் இருசரண – பழநி

5. ஒருவரைச் சிறுமனை – விரிஞ்சிபுரம்

6. ஒருவரையும் ஒருவர் – சுவாமிமலை

7. ஒருவரை ஒருவர் – பழநி

8. ஒருவரொடு கண்கள் – திருசிராப்பள்ளி

9. ஒருவழிபடாது – சோமநாதன்மடம்

10. ஒழு கூனிரத்தம் – பொதுப்பாடல்