ஓ – வரிசை திருப்புகழ் பாடல்கள்

1. ஓங்கும் ஐம்புல – எட்டிகுடி

2. ஓடி ஓடி – பழநி

3. ஓது முத்தமிழ் – பொதுப்பாடல்

4. ஓது வித்தவர் – பொதுப்பாடல்

5. ஓராது ஒன்றை – திருச்செந்தூர்

6. ஓல மறைகள் – திருவானைக்கா

7. ஓல மிட்ட சுரும்பு – திருக்கழுக்குன்றம்

8. ஓலமிட்டிரைத்து – நாகப்பட்டினம்

9. ஓலை தரித்த குழை – பொதுப்பாடல்

10. ஓலை இட்ட – திருத்தணிகை